Informujemy, że wszystkie miejsca na wakacyjne warsztaty zostały już ZAREZERWOWANE!

Rękodzielnia na wakacjach zaprasza na atrakcyjne warsztaty rękodzielnicze, przygodę na wycieczce, niezapomniany seans filmowy i dużą dawkę dobrej zabawy.

Będziemy lepić z gliny, malować obrazy, wytwarzać naturalne mydła i aromatyczne świece sojowe. Na złapanie oddechu między warsztatowymi wyzwaniami, trochę się poruszamy („dwa ognie” zaklepane;) i wyruszymy, już tradycyjnie, zdobywać nowe umiejętności w Parku Linowym. Aaaa, jeszcze popłyniemy w Rejs filmowy, a reszta to niespodzianka ;)

Nasza oferta skierowana jest do dzieci od 7 roku życia.

Organizator półkolonii nie zapewnia wyżywienia (dziecko powinno być wyposażone w drugie śniadanie i napój)

Terminy:

Turnus I  28.06.-02.07.- godz. 10.00-14.00

Turnus II 19.07.-23.07.- godz. 10.00-14.00

Koszt: 50 zł od osoby (opiekunów osób wpisanych na listę proszę o wpłatę na konto SOK: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001, z dopiskiem  Rękodzielnia na wakacjach + imię dziecka, najpóźniej do 21.06.2021 r.

Zapisy: nr. tel.: 59 842 47 07

Potwierdzeniem uczestnictwa w półkolonii "Rękodzielnia na wakacjach" jest złożenie w Rękodzielni SOK wszystkich, kompletnie wypełnionych dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania wpisowego na wskazane w ogłoszeniu konto.

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA   
KARTA ZGŁOSZENIA
KARTA KWALIFIKACYJNA

W czasie półkolonii organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury uczestników będą obowiązywały  wytyczne GIS, MZ i MEN  dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, których celem jest:

  1. Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa
  5. Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień