21 lutego 2019 w XI edycji konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” przyznane zostały nagrody, ufundowane przez władze samorządowe, stowarzyszenia twórcze, szkoły i darczyńców prywatnych; m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Słupska, Starostwo Powiatowe, Akademię Pomorską oraz Liceum Plastyczne im. Witkacego w Słupsku.
Wydarzenie swoim patronatem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka – Wojewódzka oraz Starosta Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski.
Konkurs Plastyczny „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości” adresowany jest do artystów ze Słupska i całego województwa pomorskiego. Jego celem jest ukazanie niezwykłego potencjału oraz niespożytego talentu tkwiącego w twórcach z naszej ziemi. Dodatkowo wystawa pokonkursowa daje szanse na ocenę stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego.
Do Konkursu zgłoszono 113 prac od stu autorów, w tym: 38 rzeźb i 75 obrazów.
Prace konkursowe - malarstwo (fot. Jadwiga Girsa-Zimny)

Prace konkursowe - rzeźba (fot. Jadwiga Girsa-Zimny)

Jury wybrało najlepsze prace spośród dzieł rzeźbiarskich i malarskich, które rokrocznie nadsyłane są do Słupskiego Ośrodka Kultury. W ocenie Jurorów poziom konkursu był wysoki, zgłoszone prace charakteryzowały się dużą różnorodnością walorów artystycznych, technik, umiejętności i poziomu wrażliwości. Nagrodzono te prace, które cechował wysoki poziom wyobraźni, wrażliwości oraz swoboda twórcza:
 
1. Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego– Grand Prix w wysokości 2.000 zł przyznanoAleksandrowi Stolickiemu z Lęborka za obraz „Kury”
2. Stypendium im. Stefana Morawskiego i Iwony Grzymskiej ufundowane przez Krzysztofa Grzymskiego z Toronto w wysokości 1.500 zł przyznano Halinie Krewniak za obraz „Po grzybobraniu”.
3. Nagrodę Prezydenta Słupska przyznano
a) 750 zł Gabrieli Siecińskiej z Grabna za rzeźbę ceramiczną „Abstrakcyjna forma przestrzenna”
b) 750 zł Dorocie Kędzierskiej ze Słupska za obraz „Wniebowzięcie”
4. Nagrodę Starosty Słupskiego przyznano:
a) 500 zł Markowi Skrzypkowi ze Słupska za rzeźbę ceramiczną „Jan”
b) 500 zł Ewie Grużewskiej ze Starkowa za rzeźbę „Kontrapost”
5. Nagrodę Dyrektora Liceum Plastycznego– Moniki Stępnik, w wysokości 500 zł przyznano Maciejowi Gawlakowi ze Słupska za obraz „Kalwagia- Muzyczna kraina”
6. Nagrodę Proboszcza Parafii Św. Jacka– ks. Józefa Domińczaka w wysokości 500 zł przyznanoAdamowi Brylowi z Borkowa za rzeźbę ceramiczną „Jezus”
7. Nagrodę Dyrektora Słupskiego Ośrodka Kultury – Jolanty Krawczykiewicz w wysokości 500 zł przyznano Elżbiecie Bernackiej– Hanus ze Smołdzina za obraz „Dobrze, że milczysz”
8. Nagrodę Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Słupsku- dr Antoniego Szredera
a) 500zł- Dorocie Staszewskiej ze Słupska za pracę „Słupia przepływająca przez tereny leśne”
b) 500 zł- Longinie Wysockiej z Wejherowa za pracę „Druga szansa”
9. Nagrodę Szefa Gościńca w Smołdzinie w wysokości 500 zł przyznano Katarzynie Barszcz ze Słupska za pracę „Brzozy zimą”
10. Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Obszar Wrażliwości Artystycznej w wysokości 200zł przyznano Bogumile Skomoroko ze Słupska „Pejzaż”
11. Nagrodę Rzeczową Rektora Akademii Pomorskiej przyznano Irenie Parniewskiej
ze Słupska za obraz „Wizja wyobraźni”
12. Nagrodę Rzeczową Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej- Danuty Sroki przyznano Wojciechowi Strahl z Kanady za płaskorzeźbę, ikonę „Saint George the dragon slayer”
13. Nagroda Prywatna Joli Krawczykiewicz przyznana Andrzejowi Mozołowi ze Słupska
za obraz „Początek końca”.
14. Nagroda Van Gogha przyznano Ewie Świderskiej– Mądry z Redy za obraz „Krajobraz”.
Gala konkursowa XI Niekontrolowanego Obszaru Wrażliwości (fot. Krzysztof Piotrkowski)
Wystawę prac konkursowych można zobaczyć w Galerii OT Rondo przy ul. Niedziałkowskiego 5a i w Restauracji Anna de Croy przy ul. Dominikańskiej 5
Wystawa pokonkursowa XI Niekontrolowanego Obszaru Wrażliwości w OT Rondo (fot. Jadwiga Girsa-Zimny)