mati serce logoMateusz Nowak zaprasza wszystkich miłośników sztuki słowa na wyjątkowe warsztaty! W programie zajęć: wprowadzenie do problematyki głosowej interpretacji literatury; przywołanie podstawowych zasad polskiej wymowy scenicznej i norm poprawnościowych; rozgrzewka emisyjna, artykulacyjna, dykcyjna; omówienia pojęcia wersu, frazy interpretacyjnej i kropki intonacyjnej oraz praca z materiałem literackim – próby interpretacyjne.

Warunki uczestnictwa: wygodny strój, repertuar na warsztaty – fragmenty lub krótkie utwory poetyckie z kręgu polskiej literatury, preferowane utwory to poezja klasyczna lub młodopolska. Wszyscy uczestniczą w całym dziesięciogodzinnym warsztacie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają noclegów oraz wyżywienia. Na zajęciach obowiązują miękkie obuwie i niekrępujące stroje, pozwalające wykonywać proste ćwiczenia.

Zgłoszenia przyjmowane są  telefonicznie pod numerem 59 8426349 (Małgorzata Burjan, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska) do 28 kwietnia, wraz ze zgłoszeniem udziału należy podać repertuar na warsztaty (tytuł i autora). Liczba miejsc ograniczona (15 uczestników), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Godziny zajęć:
05.05 (piątek) 16.30 - 20.30
06.05 (sobota) 10.00 - 16.00
Miejsce  warsztatów: Ośrodek Teatralny – Rondo (sala widowiskowa), ul. Niedziałkowskiego 5a w Słupsku

Warsztaty głosowej interpretacji literatury ph. „Kupuję, reszty nie trzeba” prowadzi Mateusz Nowak – polonista i logopeda (UMCS Lublin), monodramista, recytator, instruktor żywego słowa. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi "za zasługi w działalności edukacyjnej i artystycznej w dziedzinie recytacji, kultury żywego słowa i teatru amatorskiego". Na stałe związany z Dzielnicowym Domem Kultury „Węglin” w Lublinie. Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego, Narodowego Centrum Kultury i Prezydenta Miasta Lublin. Laureat Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Lublin w dziedzinie kultury. Trzykrotnie rekomendowany do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin. Laureat Lubelskiej Nagrody Kulturalnej ŻURAWIE w kategorii „Słowo” oraz Tytułu „Człowiek Roku 2015” w kategorii „Kultura” w plebiscycie lubelskiego „Dziennika Wschodniego”. Laureat ogólnopolskich nagród instruktorskich oraz kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali teatralnych i konkursów recytatorskich. Swoje monodramy prezentował w Albanii, Armenii, Czechach, Kuwejcie, Mongolii, Niemczech, Słowacji, Turcji i na Ukrainie. Współpracował i współpracuje m.in.: z Pracownią Słowa i Czytelnią Dramatu Centrum Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Teatrem Starym w Lublinie oraz Filharmonią Lubelską. Realizował projekty edukacyjne współfinansowane środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Architektura Słowa”, „Między literą a słowem” i „Słowo z człowieka wywołane”.