Sara Zwolska "Krople na źdźble trawy"Z nieukrywaną radością informujemy, że po raz kolejny, młodzi fotograficy ze Słupskiego Ośrodka Kultury okazali się godni laurów na XV. Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym  „Człowiek, Świat, Przyroda”, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Koszalinie.

Konkurs, niezmiennie od wielu lat,  zachęca dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwraca uwagę na piękno i delikatność przyrody. Formuła została tak nakreślona, aby stworzyć dla młodych ludzi możliwość zaprezentowania swoich prac fotograficznych oraz skonfrontowania swoich umiejętności i doświadczeń z innymi uczestnikami konkursu m. in. poprzez spotkania pokonkursowe.

Alicja Różycka "Zebranie"Jury konkursu spośród 2397 zdjęć nadesłanych na konkurs, wyróżniło nagrodami 2 pochodzące od uczniów Jadwigi Girsy-Zimnej z Pracowni Foto SOK. Nagrodę przyznaną przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółkę z o.o. otrzymała Sara Zwolska za pracę pt. "Krople na źdźble trawy, a nagrodę PGNiG SA dostała Alicja Różycka za pracę "Zebranie".

Na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną ponadto zdjęcia: Michaliny Tuliszki, Bartosza Minko, Aleksandry Szafrańskiej, Elżbiety Boroszko, Szymona Adamowicza i Aliny Kuzemczak.