aktualności

sam na scenie logo

Protokół
Jury Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie”
62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Słupsk, 15 – 17 czerwca 2017 r.

Jury w składzie:
Krystyna Maksymowicz, Bernadetta Żynis, Wiesław Geras, Jan Zdziarski, po obejrzeniu siedemnastu przedstawień konkursowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienia drugiego stopnia ufundowane przez Perfumerię Douglas otrzymują:

 • Olga Gąsowska za spektakl "Marta i Maria" na podstawie tekstu pod tym samym tytułem Karela Capka; I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim
 • Kamil Zyzik za spektakl "Dzień języków obcych” na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza "Kup kota w worku” i Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest”; Miejski Dom Kultury w Radomsku

Wyróżnienia pierwszego stopnia:
w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

 • Martyna Kleszczewska za spektakl "Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" według powieści "Szare śniegi Syberii" Ruty Sepety; Suwalski Ośrodek Kultury

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie otrzymuje:

 • Weronika Krystek za spektakl "Dziecko wie” według tekstów Bronki Nowickiej "Nakarmić kamień”; Dzierżoniowski Ośrodek Kultury   

w wysokości 600,00 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Słupsk otrzymuje:

 • Nikodem Mazur za spektakl "Cygan"; Dębnowski Ośrodek Kultury

Trzy równorzędne Trzecie nagrody. Dwie ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1100 zł i jedna ufundowana przez Starostę Powiatu Słupskiego w kwocie 1000 złotych i Dyrektorkę Słupskiego Ośrodka Kultury w kwocie 100 złotych otrzymują:

 • Patryk Rybus za spektakl "Ein Volk, ein Interpretation, ein Führer” na podstawie tekstu Woody Allena "Obrona szaleństwa”; Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
 • Irena Tkaczyk za spektakl "Tylko nie cynkowa" na podstawie opowieści Swietłany Aleksijewicz "Cynkowi chłopcy"; Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu
 • Paweł Ziegler za spektakl "Niechciany" na motywach tekstów Michała Krzymkowskiego "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego. Portret niepolityczny" oraz Grzegorza Sieczkowskiego i Bernadetty Waszkiewicz "Miłość i przeznaczenie. Trzy pokolenia rodziny Kaczyńskich"; województwo śląskie.

Dwie równorzędne drugie nagrody w wysokości 1500 złotych ufundowane przez Województwo Pomorskie oraz Miasto Słupsk otrzymują:

 • Katarzyna Dominiak za spektakl "Z innej gliny" na podstawie powieści Anne Delbee "Kobieta. Camille Claudel"; Miejski Dom Kultury w Świnoujściu
 • Milena Piejko za spektakl "Być szczęśliwym" według tekstu "Książka wszystkich rzeczy" Guus Kuijer; Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

Pierwszą nagrodę w wysokości 2000 złotych ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje:

 • Marta Pohrebny za spektakl "Rozmaryn" na podstawie powieści "Rio Bar" Ivany Sajko; Zielonogórski Ośrodek Kultury

Podziękowanie za kultywowanie piękna ojczystej mowy, za staranną dykcję i utrzymanie zasad poprawnej wymowy polskiej oraz Nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Zachodniopomorski otrzymuje:

 • Marta Pohrebny.

Słupskiego "Niedźwiadka szczęścia" - Nagrodę Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej otrzymuje

 • Marta Pohrebny.

Nagrodę Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Toruniu - zaproszenie do udziału w 32. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora w Toruniu otrzymuje

 • Marta Pohrebny.

Nagrodę Dyrektorki Słupskiego Ośrodka Kultury w postaci słoika ogórków małosolnych ukiszonych przez osobę dyrektorki za kongenialną inscenizację powieści „Rio Bar” otrzymuje

 • Marta Pohrebny.

Wszyscy uczestnicy Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora otrzymali książki z serii "Czarnych książeczek z Hamletem" przeznaczone na ten cel przez Wiesława Gerasa - Dyrektora Spotkań Teatrów Jednego Aktora.


O 14. spotkaniach „Sam na Scenie” możemy z radością powiedzieć, że przyniosły wiele dojrzałych, przemyślanych i artystycznie dopracowanych przedstawień. Teatr Jednego Aktora pojawiał się w różnym kształcie – od ascetycznej formy teatru ubogiego – pusta przestrzeń sceny i aktor – po spektakle, w których aktora wspomagała rozbudowana scenografia, wielość rekwizytów oraz muzyka. Przedstawienia nie wykraczały poza ramy teatru określanego mianem „tradycyjnego”. Na pochwały zasługuje fakt odchodzenia od najczęściej spotykanych rozwiązań tworzących przestrzeń monodramu – stolików, wieszaków, a pojawiającym się rekwizytom bądź elementom scenograficznym realizatorzy nadawali różnorodne znaczenia. Tematykę spektakli tegorocznego finału zdeterminowało dzieciństwo i mierzenie się z jego traumami. Pojawił się też nurt rozrachunkowy, ze śladami wojennych przeżyć zarówno w czasie przeszłym jak i ostatnich lat.
Sztuka pozwala przepracować te traumy. Rachunek za nie w pokazanych spektaklach najczęściej wystawiają dzieci. Zawsze w opozycji do świata dorosłych, do polityki i Historii. Młodość niczego nie zmienia, dodaje tylko cierpień – miłosnych, twórczych, związanych z odpowiedzialnością. Ciekawy jest zaprezentowany tu nurt wyrażania prawdy poprzez ironię, groteskę, które obezwładniają grozę egzystencji, pozwalają także na określenie własnej postawy wobec rzeczywistości.
Dziękujemy wykonawcom, ich instruktorom i reżyserom za twórcze postawy, za wkład pracy w przygotowanie spektakli, za to że 14 Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 62. OKR stał się naszym wspólnym świętem.
Jury z wielką satysfakcją dziękuje Honorowym Patronom naszej imprezy – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi Edukacji Narodowej, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Prezydentowi Miasta Słupska, Starostwu Powiatu Słupskiego. Dzięki nim 62. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego otrzymała godną oprawę. Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury dowiodły swej niebywałej sprawności organizacyjnej, zapewniając jak najlepsze warunki prezentacji i doświadczenia prawdziwej gościnności. Dziękujemy, licząc na niezawodne trwanie przy Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim i nie pozostawianie w porzuceniu Samotnych na Scenie. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy swą hojnością, życzliwym zainteresowaniem wspomogli tegoroczne spotkanie młodych twórców samotności scenicznej.
Na tym protokół zakończono.

Słupsk, dn. 17 czerwca 2017

czwartek, 15 czerwca
prezentacje konkursowe (wstęp wolny)

10.00 OT Rondo
Marta Łaska (woj. lubelskie), Bialskie Centrum Kultury
"Lalki, ciche siostry moje” na podstawie sztuki "Lalki, moje ciche siostry" Henryka Bardijewskiego i wiersza "Rozterki Kasandry” Anny Kamieńskiej (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Marta Łaska i Roman Uściński

10.50 Nowy Teatr
Jerzy Zellma (woj. pomorskie), Słupski Ośrodek Kultury - Teatr Rondo
"Dziecięce imaginacje” na podstawie zapisków Tadeusza Kantora i fragmentów "Wielopole, Wielopole" (20 minut)
scenariusz, reżyseria: Wiesław Dawidczyk

11.30 OT Rondo
Kuba Mielewczyk (woj. pomorskie) I Liceum Ogólnokształcące w Pucku
"Poza rzeczywistością” na podstawie tekstu S. I. Witkiewicza "Sonata Belzebuba czyli Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze” (20 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Kuba Mielewczyk
muzyka: Jakub Patok

12.30 Nowy Teatr
Katarzyna Dominiak (woj. zachodniopomorskie), Miejski Dom Kultury w Świnoujściu
"Z innej gliny" na podstawie powieści Anne Delbee "Kobieta. Camille Claudel" (25 minut)
scenariusz: Katarzyna Dominiak
reżyseria, scenografia: Katarzyna Dominiak i Aneta Kruk

13.00 - 15.00 przerwa obiadowa

15.00 Sam na ulicy - Uroczyste otwarcie festiwalu na ulicy Nowobramskiej
"Samotność mima", impresje uliczne Mieczysława Giedrojcia

16.00 OT Rondo
Weronika Krystek (woj. dolnośląskie), Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
"Dziecko wie” według tekstów Bronki Nowickiej "Nakarmić kamień” (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Grzegorz Stawiak

16.50 Nowy Teatr
Olga Gąsowska (woj. mazowieckie), I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim
"Marta i Maria" na podstawie tekstu pod tym samym tytułem Karela Capka (20 minut)
scenariusz: Urszula Kosieradzka i Olga Gąsowska
reżyseria: Urszula Kosieradzka, scenografia: Olga Gąsowska

17.30 OT Rondo
Nikodem Mazur (woj. zachodniopomorskie), Dębnowski Ośrodek Kultury
"Cygan" scenariusz: autorski (30 minut)
reżyseria: Anatol Wierzchowski

18.15 Nowy Teatr
Patryk Rybus (woj. kujawsko-pomorskie), Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
"Ein volk, ein interpretation, ein führer” na podstawie tekstu Woody Allena "Obrona szaleństwa” (15 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Patryk Rybus

18.30 - 20.00 przerwa na kolację

20:00 OT Rondo
"Sam na scenie, nie licząc gitary"    
Koncert poezji śpiewanej Pawła Ruszkowskiego pt. "Echo z dna serca"
(wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)

21.30 OT Rondo
Omówienia spektakli konkursowych (sala prób)     

piątek, 16 czerwca
prezentacje konkursowe (wstęp wolny)

10.00 Nowy Teatr
Irena Tkaczyk (woj. dolnośląskie), Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu
"Tylko nie cynkowa" na podstawie opowieści Swietłany Aleksijewicz "Cynkowi chłopcy" (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Aneta Ćwieluch

10.50 OT Rondo
Kamil Zyzik (woj. łódzkie), Młodzieżowy Dom Kultury w Radomsku
"Dzień języków obcych” na podstawie tekstów Tadeusza Różewicza
"Kup kota w worku” i Doroty Masłowskiej "Między nami dobrze jest” (30 minut)
scenariusz: Kamil Zyzik, reżyseria: Anita Zygma
scenografia: Joanna Sroczyńska, muzyka: Piotr Zygma

11.40 Nowy Teatr
Zuzanna Bartczak (Wojsko Polskie), Klub 1 Pułku Saperów w Brzegu
"Nie-wola istnienia" według powieści "Pałac" Wiesława Myśliwskiego (15 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Jana Koronkiewicz i Zuzanna Bartczak

12.30 OT Rondo
Martyna Kleszczewska (woj. podlaskie), Suwalski Ośrodek Kultury
"Zabrali mnie w nocnej koszuli na Sybir" według powieści "Szare śniegi Syberii" Ruty Sepetys (30 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Jolanta Hinc-Mackiewicz

13.00 - 15.00 przerwa obiadowa

15.00 Nowy Teatr
Marcin Franaszek (woj. opolskie), Raciborskie Centrum Kultury
"Szczur bezbarwny” na podstawie powieść "Pamiętnik Stefana     Czarnieckiego” Witolda Gombrowicza (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Grażyna Tabor

15.50 OT Rondo
Marta Pohrebny (woj. lubuskie), Zielonogórski Ośrodek Kultury
"Rozmaryn" na podstawie powieści "Rio Bar" Ivany Sajko (30 minut)
scenariusz: Dorota Rachmil-Wilczyńska
reżyseria, scenografia: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek

16.40 Nowy Teatr
Milena Piejko (woj. podkarpackie), Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
"Być szczęśliwym" według tekstu "Książka wszystkich rzeczy" Guus Kuijer (30 minut)
scenariusz, reżyseria, scenografia: Paweł Sroka, muzyka: Wiktor Marut  

17.30 OT Rondo
Janusz Kamiński (woj. świętokrzyskie), Krajowe Centrum Kultury Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach
"Ostatni list..." w oparciu o "Ostatni list biskupa Heidenryka z Chełmży do swojego przyjaciela Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Anno von Sangerhausen” (25 minut)
scenariusz, reżyseria: Kazimierz Trybulski

18.10 Nowy Teatr
Paweł Ziegler (woj. śląskie)
"Niechciany" na motywach tekstów Michała Krzymkowskiego "Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego. Portret niepolityczny" oraz Grzegorza Sieczkowskiego i Bernadetty Waszkiewicz "Miłość i przeznaczenie. Trzy pokolenia rodziny Kaczyńskich" (30 minut)
scenariusz, reżyseria: Jarosław Filipski
scenografia: Jarosław Filipski i Paweł Ziegler

18.30 - 20.00 przerwa na kolację

20:00 OT Rondo
Wieczór mistrzowski Stanisława Miedziewskiego
premiera monodramu pt. "Iwan Karamazow zwraca bilet" na motywach powieści "Bracia Karamazow" i "Biesy" Fiodora Dostojewskiego
reżyseria: S. Miedziewski, wykonanie M. Studziński
(wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)

21.30 OT Rondo
Omówienia spektakli konkursowych (sala prób)

sobota, 17 czerwca

10.00 OT Rondo - próby do koncertu galowego
12:00 OT Rondo - Koncert Galowy w reżyserii Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród (wstęp wolny)


W kwalifikacjach z eliminacji wojewódzkich 62. OKR za przesłaniem nagrania do Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora nominowano 6 spektakli. Wszystkie materiały video dotarły do organizatora w wyznaczonym przez regulamin terminie. W dniu 18 maja 2017 roku Komisja Kwalifikacyjna po obejrzeniu wszystkich propozycji postanowiła zakwalifikować do Finału następujące spektakle (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

 • 1. "Dziecko wie” wg tekstów Bronki Nowickiej pt. „Nakarmić kamień” (30 minut)
  Weronika Krystek woj. dolnośląskie
  reżyseria: Grzegorz Stawiak
 • 2. "Cygan" scenariusz autorski (30 minut)
  Nikodem Mazur woj. zachodniopomorskie
  reżyseria: Anatol Wierzchowski
 • 3. „Dziecięce imaginacje” (20 minut)
  na podstawie zapisków Tadeusza Kantora i fragmentów "Wielopole, Wielopole"
  Jerzy Zellma  (woj. pomorskie)
  scenariusz i reżyseria: Wiesław Dawidczyk

komunikat organizacyjny 2017

62. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
14. "Sam na scenie" Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora
15-18 czerwca 2017

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY
dla uczestników, instruktorów, opiekunów, obserwatorów

Biuro Organizacyjne tel. 59 842 63 49

sprawy wszelkie - Katarzyna Sygitowicz

spanie, jedzenie i technika - Maciej Sierosławski

AKREDYTACJE:

Informujemy, że wykonawców zakwalifikowanych do finału obowiązuje akredytacja w wysokości 130 zł od osoby. Wpłacić ją należy na podane konto  przed rozpoczęciem spotkań finałowych :

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3

Nr konta 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530  

Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą.

Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Akredytację instruktorów, opiekunów, obserwatorów w wysokości 200 zł od osoby (pokoje 3-osobowe) należy wpłacić na konto:

Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk

Nr konta: mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001

Przypominamy o konieczności zabranie dokumentu tożsamości potrzebnego do zameldowania. Pokoje o innym standardzie za dopłatą po uzgodnieniu z organizatorem.

WAŻNE:

Wszyscy uczestnicy podlegają klauzuli o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Pragniemy zapewnić, że znajdujące się w dyspozycji Słupskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej - Teatr Rondo dane osobowe służą wyłącznie celom organizacyjnym i nie zostaną nigdy powierzone podmiotom trzecim.

Kontakt:

Teatr Rondo, ul. M. Niedziałkowskiego 5a, 76-200 Słupsk
tel./fax (59) 842 63 49
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komisarz festiwalu - Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska

tel. kom: 692 320 926, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

program

 TBD

o festiwalu

Cykliczny festiwal o charakterze ogólnopolskim, będącego naturalną konsekwencją zainteresowania jednoosobową formą wypowiedzi teatralnej wielu pokoleń wychowanków „Ronda". Odbywa się on rokrocznie, począwszy od 2004 r. i trwa 3-4 dni. Nazwa zaczerpnięta została od tytułu książki prof. dr hab. Jana Ciechowicza „Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatyczno-teatralnych".

Przez cztery pierwsze lata festiwal odbywał się w październiku i nie miał charakteru konkursu. Jego celem była prezentacja spektakli uznawanych za najlepsze w Polsce oraz wymiana doświadczeń ich twórców. Co ciekawe występowali zarówno aktorzy zawodowi, jaki i amatorzy. W 2008 r. festiwal przejął formułę zgorzeleckich OSATJA, a jego pełna nazwa brzmi teraz: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski FINAŁ TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA SAM NA SCENIE. Zmianie uległ także termin festiwalu – obecnie odbywa się on w czerwcu. Podczas „Sam na scenie" w nowej formule, prezentują się laureaci etapów wojewódzkich OKR. W spotkaniu uczestniczą różne środowiska: młodzież szkolna, studenci, dorośli, a także reprezentanci Wojska Polskiego i Polskiego Związku Niewidomych.

W skład jury konkursu wchodzą cenieni w kraju reżyserzy, aktorzy, recenzenci i dyrektorzy innych festiwali. Wieczorne spotkania i warsztaty dla uczestników i publiczności, stają się znakomitym forum edukacyjnym w zakresie: teatr jednego aktora - monodram. To swoiste święto teatralne dopełniają tzw. pokazy mistrzowskie, czyli wartościowe spektakle jednoosobowe wybitnych artystów teatru polskiego.

Festiwal wzbogaca ofertę kulturalną miasta, bowiem prezentacje są otwarte dla publiczności. Rozpowszechnia także ideę kreatywnej postawy życiowej i twórczej pracy wśród młodzieży
i dorosłych oraz pozwala na konfrontację młodych adeptów sztuki aktorskiej i ich opiekunów. Ponadto przybliża mieszkańcom Słupska tę specyficzną formę wypowiedzi scenicznej oraz jest znakomitą promocją miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Oficjalna Strona Festiwalu www.samnascenie.art.pl

edycja 2016

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej prezentacji konkursowych nadesłanych na płytach 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego FINAŁ TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – 13. SAM NA SCENIE

Komisja w składzie: Jolanta Krawczykiewicz, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Stanisław Miedziewski

W kwalifikacjach z eliminacji wojewódzkich za przesłaniem nagrania nominowano 9 spektakli z czego dwa nie zostały przysłane oraz  jedno zgłoszenie poza eliminacjami (zgodnie z regulaminem). W dniu 17 maja 2016 roku Komisja Kwalifikacyjna po obejrzeniu  8   nagrań wideo spektakli   postanowiła zakwalifikować do Finału:

 1. Viktorię Szopińską (woj. pomorskie) ze spektaklem „Mit” z inspiracji „Bajkami z Lialoni” Leszka Kołakowskiego  (25 minut) scenariusz i reżyseria: Grzegorz Szlanga
 2. Martę Pohrebny  (woj. lubuskie) ze spektaklem “Słodka” (30 minut) na podstawie tekstu Marty Matios “Słodka Darusia”

Do komisji kwalifikacyjnej wpłynęła także prośba Pana Łukasza Dudy – Prezesa Stowarzyszenia Teatr Odnaleziony w sprawie ponownego rozpatrzenia propozycji monodramu „Sezon w piekle” w wykonaniu Jana Łucia. Komisja nie zakwalifikowała spektaklu do prezentacji konkursowych z powodu nieregulaminowej drogi nadesłania materiału.

Komisja dziękuje wszystkim, którzy nadesłali płyty życząc jednocześnie wielu sukcesów w pracy artystycznej.


13. Sam na scenie – Finał turnieju teatrów jednego aktora 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski odbędzie się w dniach 02 – 05 czerwca 2016 r. w Teatrze Rondo.

Z eliminacji wojewódzkich organizatorzy kwalifikują 1 spektakl oraz dodatkowo jeden – przesyłając rejestrację spektaklu i kartę uczestnika TTJANagranie musi dotrzeć do Słupska nie później niż w dniu 12 maja b.r. Można korzystać z drogi elektronicznej lub przesłać pocztą tradycyjna na nasz adres.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenie dla wykonawców, którzy nie wzięli udziału w eliminacjach, odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA  TTJA oraz przysłanie nagrania spektaklu do 12 maja  2016 na adres: Ośrodek Teatralny Rondo, ul. Niedziałkowskiego 5a,  76-200 Słupsk z dopiskiem 13. Sam na scenie.

Wszyscy wykonawcy kwalifikowani poprzez nadesłanie nagrań, zostaną powiadomieni o decyzji komisji kwalifikacyjnej, najpóźniej do 20 maja.

AKREDYTACJA:
1.    Wykonawcy  w turnieju  teatrów jednego aktora  wpłacają 130 zł na konto Towarzystwa Kultury Teatralnej – 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530 przed rozpoczęciem spotkań finałowych. Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą.
2.    Instruktorzy  i obserwatorzy  spotkań  finałowych wpłacają 200 zł na konto Słupskiego Ośrodka Kultury - mBank 84 1140 1153 0000 2182 2100 1001  przed rozpoczęciem spotkań finałowych. Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą.

Aktualne informacje na stronach:
www.samnascenie.art.pl
www.sok.slupsk.pl

KONTAKT:
Komisarz festiwalu:  Katarzyna Sygitowicz – Sierosławska,  tel. kom. 692 320 926
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Teatr Rondo: Paulina Miecznikowska,  tel. 0-59 842 63 49

Informacje organizacyjne:
1.    Uczestnicy festiwalu dojeżdżają na własny koszt lub na koszt instytucji delegującej.
2.    Wszystkie informacje dotyczące dnia prezentacji konkursowej (02.06 lub 03.06) należy zgłaszać do 16 maja 2016 telefonicznie lub drogą emailową.
3.    Zgłoszenia Ilości osób przyjeżdżających z uczestnikiem oraz obserwatorów (telefonicznie lub emailowo) do dnia 16 maja 2015 (nie dotyczy osób zakwalifikowanych z płyt).
4.    W ramach akredytacji przy festiwalu: dwa noclegi w pokojach 3 osobowych, obiady przez trzy dni festiwalu (02,03,04.06) oraz kolacje (03 i 04.06) oraz uczestnictwo we wszystkich imprezach i wydarzeniach festiwalu.
5.    Uczestnicy otrzymają ankiety akredytacyjne, w których jest także informacja dotycząca rodzaju diety (wegetariańska /ogólna) jeśli informacja o rodzaju diety nie zostanie podana przyjmujemy dla wszystkich dietę ogólną.

Program – Sam na scenie 2016

Czwartek, 2 czerwca 2016 (prezentacje konkursowe – wstęp wolny)

 • 10.00 OT Rondo  Uroczysta Inauguracja 13. SAM NA SCENIE
 • 10.30  OT Rondo Viktoria Szopińska (woj. pomorskie) „Mit” wg. tekstu Leszka Kołakowskiego „Jak Bóg Maior utracił tron” (25 minut) scenografia: Danuta Wolińska, scenariusz i reżyseria: Grzegorz Szlanga
 • 11.15 Nowy Teatr Marta Łaska (woj.lubelskie)  BCK Klub Kultury Scena „Kobieta niezależna” na postawie tekstów Urszuli Kozioł „Kobieta Niezależna” i Stanisława Lema „Maska” (25 minut) scenariusz: Marta Łaska i Roman Uściński, reżyseria: Roman Uściński i Marta Łaska
 • 12.00 OT Rondo Sylwia Witkowska (Wojsko Polskie) Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej „Szepty” na motywach powieści „Sońka” Ignacego Karpowicza z wykorzystaniem wierszy „Opowiadanie o starych kobietach” Tadeusza Różewicza i „Wyjaśnienie na marginesie” Zuzanny Ginczanki (30  minut) scenariusz: Sylwia Witkowska i Ewa Czapik-Kowalewska, reżyseria i scenografia: Ewa Czapik-Kowalewska, muzyka: Rafał Kowalewski, ruch sceniczny: Roko Łuczak

13:00-15:00 przerwa obiadowa

 • 15.00 OT Rondo Katarzyna Pachelska (woj. mazowieckie) „Unde malum?” na postawie powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój”,  filmu „Pręgi” Magdaleny Piekorz i wiersza „Unde Malum” Tadeusza Różewicza (30 minut) scenariusz: Katarzyna Pachelska, reżyseria: Maja Ryszkowska, scenografia: Krzysztof Jurzyński, Katarzyna Pachelska, Marcelina Pasek, Adam Smogorzewski, wideo: Olga Ciężkowska, Karolina Kosecka, Katarzyna Pachelska, Mateusz Remberk
 • 15.45 Nowy Teatr Jakub Mielewczyk (woj. pomorskie) „Nienawidzę” na podstawie tekstu Marka Koterskiego pod tym samym tytułem (25 minut) scenariusz, reżyseria, scenografia: Jakub Mielewczyk, muzyka: Jakub Patok
 • 16.25  OT Rondo Maciej Karczewski (woj. łódzkie) Pałac Młodzieży w Łodzi „Lis” scenariusz na podstawie jednoaktówki Sławomira Mrożka „Lis filozof” (25 minut) scenariusz i reżyseria: Jowita Popow
 • 17.05  Nowy Teatr Gabriela Marcinkowska (woj. wielkopolskie) „Jeśli chcesz mnie zatrzymać” montaż utworów: Ireny Sajko „Kobieta bomba”, Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu” i Haliny Poświatowskiej „Jeśli chcesz mnie zatrzymać” (20 minut) scenariusz: Kamilla Kiermasz, reżyseria i scenografia: Kamilla Kiermasz i Gabriela Marcinkowska

17:30-19:30 przerwa na kolację

 • 20:30 OT Rondo - Absurdustra – Próba Norwida. Natalia Sikora i Sołtan blues Band: Grzegorz Kwiecień - gitara, Maciek Piskulski - perkusja, Paula Soltan - bas. (BRAK BILETÓW!)
 • 21.30 OT Rondo – sala prób. Omówienie spektakli konkursowych

Piątek 3 czerwca 2016 (prezentacje konkursowe – wstęp wolny)

 • 10.00 Nowy Teatr Klaudia Kowalik (woj. dolnośląskie)  MDK w Bolesławcu „Dwudziesty pierwszy” na podstawie tekstów Doroty Terakowskiej pt. „Tam gdzie spadają anioły” i „Poczwarka” oraz Carolla Lewisa „Alicja w krainie czarów”  (30 minut) scenariusz: Aneta Ćwieluch, Klaudia Kowalik, reżyseria: Aneta Ćwieluch
 • 10.45 OT Rondo Marcin Franaszek (woj. opolskie) Raciborskie Centrum Kultury „Pejcz” na postawie powieści Wojciecha Kuczoka „Gnój” (30 minut) scenariusz i reżyseria: Grażyna Tabor
 • 11.30 Nowy Teatr Adrianna Machalica (woj. lubuskie) Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” „Melancholia” na postawie powieści Lory Aris „Melancholia i manifestacje”” (20 minut) scenariusz: Lora Aris, reżyseria, scenografia, muzyka: Alicja Niewiadomska
 • 12.05 OT Rondo Marta Pohrebny (woj. lubuskie) Zielonogórski Ośrodek Kultury “Słodka” na podstawie powieści Marty Matios “Słodka Darusia” (30 minut) scenariusz, scenografia, muzyka: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Marta Pohrebny reżyseria: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek

13:00-15:00 przerwa obiadowa

 • 15.00 Nowy Teatr Kinga Wygnaniec (woj. podkarpackie) MOK w Jarosławiu „Na górce” spektakl autorski (30 minut) scenariusz, reżyseria, scenografia: Paweł Sroka
 • 15.45  OT Rondo Irmina Liszkowska (woj. podlaskie)  Suwalski Ośrodek Kultury „Sonia Marmieładowa” na postawie powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara” (30 minut) scenariusz: Jacek Sawicki i Jolanta Hinc-Mackiewicz, reżyseria: Jolanta Hinc-Mackiewicz, scenografia: Jolanta Hinc-Mackiewicz i Małgorzata Wojdełko, opracowanie muzyczne: Anna Szafranowska i Jacek Sawicki
 • 16.30  Nowy Teatr Dawid Nowak (woj. śląskie)  Powiatowy MDK w Będzinie „Skrawki tęczy na moim niebie” na podstawie kolażu tekstów Janusza Głowackiego "Antygona w Nowym Jorku" oraz Janusza Leona Wiśniewskiego "Samotność w sieci" (28 minut) scenariusz i reżyseria Sebastian Podleśny

17:30-19:30 przerwa na kolację

 • 19:30 OT Rondo - Wieczór mistrzowski - Jarosław Gajewski w monodramie Opowieść o okrutnym zbójniku Folsztyńskim i nieszczęsnym kacie Holuszce Milana Zelinki (wejściówki do odebrania w Teatrze Rondo)
 • 20.30 OT Rondo – sala prób Omówienie spektakli konkursowych

Sobota, 4 czerwca 2016

 • 12:00 OT Rondo - Koncert Galowy w reżyserii Stanisława Miedziewskiego, ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród (wstęp wolny)
 • 19.00 Nowy Teatr im. Witkacego mondram Novecento Alessandro Baricco reżyseria: Iwo Vedral, występuje: Dominik Nowak (bilety do nabycia w kasie teatru/uczestnicy festiwalu wstęp wolny)

Niedziela, 5 czerwca  2016

 • 19.00 Nowy Teatr im. Witkacego mondram Novecento Alessandro Baricco reżyseria: Iwo Vedral, występuje: Dominik Nowak (bilety do nabycia w kasie teatru/uczestnicy festiwalu wstęp wolny)

logo Ina