„Świat jako przestrzeń wystawy” Techniki szlachetne w fotografii czarno białej.

Kategoria
Fotografia
Termin
2021-02-22 12:00
Miejsce
FB Słupskiego Ośrodka Kultury

„Świat jako przestrzeń wystawy” Techniki szlachetne w fotografii  czarno białej.

Otwarcie on-line 22 lutego 2021 godzina 12.00 na FB Słupskiego Ośrodka Kultury i Liceum Sztuk Plastycznych

Prezentowane prace uczniów Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej SOK w Słupsku wykonane zostały przy użyciu szlachetnych technik gumy chromianowej.

Część z fotografii powstała podczas warsztatów gumy chromianowej prowadzonych przez Macieja Gawlaka. Początki tej niezwykłej techniki fotograficznej, zwanej gumą sięgają drugiej połowy XIX wieku., a dokładniej na rok 1897, kiedy to James Packham publikuje nowy sposób uczulania papieru.

Pionierami techniki gumowej w Polsce byli między innymi Henryk Mikolasch, Józef Świtkowski oraz Edmund Osterloff.

Marian i Witold Dederkowie byli twórcami specyficznej odmiany gumy zwanej „fotonitem”. Gumę nazywano techniką szlachetną, specjalną swobodną, indywidualną. Opiera się ona na światłoczułości warstwy zawierającej farbę, gumę arabską i dwuchromian amonowy lub potasowy. Spoiwem dla farb jest guma arabska (gummi arabicum). Od niej pochodzi nazwa techniki. W technice gumowej stosuje się tradycyjne farby artystyczne: farby akwarelowe, tempery, gwasze, farby w postaci proszku. Obraz gumowy jest trwały, bo składa się z trwałych farb połączonych trwałym spoiwem. Istotą techniki gumowej jako metody twórczej są właściwe dla niej szerokie możliwości indywidualnej interpretacji obrazu. Rezultat jest zależny od zmiennych czynników, częściowo nieprzewidywalnych. Tworzenie jest rodzajem przygody. W praktyce nie jest możliwe wykonanie dwu identycznych prac. Każdy fotogram gumowy jest unikatem. Jeżeli chodzi o gumy wielobarwne, to aktualnie pracuje nad nimi większość polskich gumistów, a wśród nich Konrad Pollesch, Marek Grausz, Dorota Grausz, Tomasz Grabiec, Szymon Dederko, Przemysław Barański  także w Słupsku Maciej Gawlak . Można powiedzieć, że technika gumowa przeżywa prawdziwy renesans w Polsce.

 
 

Terminy

  • 2021-02-22 12:00