Już 16 października startuje pierwsza edycja Festiwalu Less Stress, składającego się z cyklu wykładów i warsztatów o tematyce związanej z zarządzaniem stresem.

Stres dotyczy każdego człowieka. Nie mamy wpływu na wiele dotykających nas sytuacji, jak i na otaczających nas ludzi. Dlatego możemy z góry założyć, że niemożliwym jest, aby stres zniknął zupełnie.

Możemy jednak zmienić do niego stosunek. Nauczyć się jak wyjść z labiryntu własnego umysłu, nawiązać ponownie kontakt z ciałem, radzić sobie z emocjami i korzystać z naturalnych metod wsparcia psycho-fizycznego. W obecnych czasach, pełnych przebodźcowania, niepewności i stałej zmiany jest to niezwykle ważne.

W programie Festiwalu:

18 prelegentów ze Słupska i z Polski
14 godzin wykładów
14 godzin warsztatów
Koncert Alchemicznych Mis Kryształowych
2 Spotkania autorskie
oraz niespodzianki.

Szczegółowy program oraz zapisy na stronie festiwalu https://www.lessstress-festiwal.pl/wyklady/

Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Prezydentki Miasta Słupska, Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.